فرق قورباغه با وزغ چیست ؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۸:۴۳:۵

تفاوت قورباغه و وزغ چیست؟

بسیاری از مردم تفاوت بین قورباغه و وزغ را نمی دانند. آن ها حیوانات کاملا متفاوتی هستند اگرچه آن ها در یک گروه از حیوانات قرار دارند.

قورباغه ها :

قورباغه

 1. آن ها باید نزدیک آب زندگی کنند.
 2. آن ها پوستی نرم و مرطوب دارند که باعث می شود که آن ها لزج به نظر برسند.
 3. آن ها بدن باریکی دارند.
 4. قورباغه ها چشمانی گردتر و برجسته تر و بالا تری نسبت به وزغ دارند.
 5. پاهای عقبی آن ها بلندتر است.
 6. قورباغه ها پرش بلندتر و بیش تری دارند.
 7. شکارچیان بسیاری به دنبال آن ها هستند!

وزغ ها :

وزغ

 1. آن ها برای زندگی کردن احتیاج ندارند که نزدیک آب باشند.
 2. آن ها پوستی خشک و خشن و پر از برآمدگی دارند.
 3. آن ها بدن پهن تری نسبت به قورباغه ها دارند.
 4. چشم آن ها پایین تر و کشیده تر از قورباغه هاست.
 5. پاهای عقبی آن ها کوتاه تر و ضعیف تر است.
 6. وزغ ها خلی کمتر از قورباغه ها می توانند بپرند.
 7. شکارچیان کمتری به دنبال وزغ ها هستند چون پوست او مزه ی تلخی دارد و بوی آن چشم شکارچیان را می سوزاند.