تولید مثل قورباغه

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۸:۴۱:۵


آمپلکسوس-تولید-مثل-قورباغه

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که قورباغه ها چگونه تولید مثل می کنند. قورباغه ها در آب تخم می گذارند. این تخم ها می شکند و بچه قورباغه ها بیرون می آیند و رشد می کنند. تنها نیمی از قورباغه ها مراحل رشد را می گذرانند و بالغ می شوند.
همه ی قورباغه ها از طریق جنسی تولید مثل  می کنند و تخم می گذارند.

جفت-گیری-قورباغه-Amplexus

تقریبا در تمام قورباغه ها ، عمل بارور کردن تخم به جای داخل بدن، در خارج از بدن قورباغه ماده رخ می دهد. قورباغه ی ماده تخم های خود را آزاد می کند و قورباغه نر اسپرم خود را در همان لحظه آزاد می کند.
برای این که مطمئن شوند که اسپرم ها به تخم ها می رسد، قورباغه نر و ماده در حالتی شبیه به تولید مثل قرار می گیرند که آن را آمپلکسوس (amplexus) می نامند که این نام لاتین واژه ی embrace به معنای در آغوش گرفت است. قورباغه نر بر پشت قورباغه ماده سوار می شود و پاهای خود را دور ماده قلاب می کند.
قورباغه ها می توانند ساعت ها یا حتی چند روز در حالت آمپلکسوس بمانند تا ماده تخم های خود را چه کم به تعداد یکی یا زیاد به تعداد صدها تخم ، آزاد کند.


منبع:https://animals.howstuffworks.com/amphibians/frog4.htm